خبرهای سایت

هفتمین کنفرانس آموزش کارآفرینی 2021 – VII Conference on

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
هفتمین کنفرانس آموزش کارآفرینی 2021 – VII Conference on
 

به استحضار می رساند هفتمین کنفرانس آموزش کارآفرینی  2021 VII Conference on Entrepreneurship Education (CEE 2021)  در شهر سائوپائولو کشور برزیل برگزار می شود.عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی و مشاور رئیس دانشکده در امور بین الملل، آقای دکتر رضا محمدکاظمی از اعضای کمیته علمی این رویداد بین المللی در کشور برزیل هستند.  برای ارایه ی مقاله و شرکت در این کنفرانس بین المللی و تماس با دبیرخانه به نشانی الکترونیکی زیر مراجعه شود.

E-mail: aguiarar@sc.usp.br

Tel: (16) 33518294

http://www.ufscar.br