خبرهای سایت

اعلام مازاد ظرفیت دانشجویان ورودی ۹۶ که ویزا اخذ نمودند

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اعلام مازاد ظرفیت دانشجویان ورودی ۹۶ که ویزا اخذ نمودند
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 4 خرداد 1400، 10:54 صبح
 

به اطلاع می رساند بر اساس نامه شماره ۷۹۱۹/‏۱/‏۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ سازمان امور دانشجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوري، در خصوص اعلام تعداد محدودي سهميه دانشگاه تهران از سال گذشته (۱۳۹۹) جهت استفاده از فرصت تحقيقاتي دانشجويان دكتراي ورودي ۹۶، خواهشمند است دستور فرمايند هرچه سريع‌تر نسبت به معرفي آن دسته از دانشجوياني كه ويزا اخذ نموده‌اند و مي‌توانند حداكثر تا پايان شهريور ۱۴۰۰ از كشور خارج گردند را حداكثر تا تاريخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ با كليه مدارك فرصت مطالعاتي به اين اداره كل معرفي گردند. ضمناً تاريخ فوق غير قابل تمديد مي‌باشد.