خبرهای سایت

برگزاری کارگاه آموزشی معرفی پایگاه‌های اطاعاتی، استراتژی جستجو و مرور نظام مند با تکیه بر SCOPUS

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
برگزاری کارگاه آموزشی معرفی پایگاه‌های اطاعاتی، استراتژی جستجو و مرور نظام مند با تکیه بر SCOPUS
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 2 خرداد 1400، 9:58 صبح
 

کتابخانه دانشکده کارآفرینی به منظور پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی معرفی پایگاه‌های اطاعاتی، استراتژی جستجو و مرور نظام مند با تکیه بر SCOPUS روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰.۰۳.۰۵ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ نموده است. شرکت در کارگاه برای دانشجویان ورودی جدید الزامی است. آدرس شرکت در کارگاه به شرح ذیل است.
 vroom.ut.ac.ir/karafarini4 
خواهشمند است قبل از ورود حتما فایل راهنما را که پیوست شده ، مشاهده نمایید.