خبرهای سایت

فراخوان پذیرش استعداد درخشان دانشگاه صنعتی شیراز ، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه کاشان

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
فراخوان پذیرش استعداد درخشان دانشگاه صنعتی شیراز ، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه کاشان
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 21 اردیبهشت 1400، 12:18 عصر