خبرهای سایت

اطلاع رساني در خصوص دومين جشنواره پايان نامه هاي دانشجويي با موضوع كاهش آسيب هاي اجتماعي‎

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاع رساني در خصوص دومين جشنواره پايان نامه هاي دانشجويي با موضوع كاهش آسيب هاي اجتماعي‎
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 12 اردیبهشت 1400، 1:14 عصر
 

معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با موضوع اطلاع رساني «دومين جشنواره پايان نامه‌هاي دانشجويي با موضوع كاهش آسيب‌هاي اجتماعي» با هدف جهت‌دهي كاربردي به پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي دانشجويان و بهره‌گيري از نتايج آن‌ها در جهت پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي ارسال مي‌شود. اطلاعات بيشتر در سامانه nfosd.yazd.ac.ir درج شده است.