خبرهای سایت

فراخوان بدون ازمون دانشگاه های اصفهان ، محقق اردبیلی و مازندران در مقطع ارشد و دکتری

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
فراخوان بدون ازمون دانشگاه های اصفهان ، محقق اردبیلی و مازندران در مقطع ارشد و دکتری
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 28 فروردین 1400، 11:00 صبح
 

جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را مشاهده نمایید