خبرهای سایت

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال دوم 992

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال دوم 992
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 9 اسفند 1399، 1:45 عصر
 

پیرو اطلاعیه های قبلی در خصوص بازه حذف و اضافه به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند بازه حذف و اضافه 16 اسفند تا 18 اسفند99 می باشد خواهشمند در زمان اعلام شده فرایند انتخاب واحد خود را نهایی نمایید در غیر این صورت آموزش هیچ مسئولیتی نخواهد داشت ضمنا یاداور می شود عدم ثبت نام و اخذ واحد در نیمسال دوم 99 به منزله انصراف از تحصیل می باشد.