خبرهای سایت

زمان شروع کلاس ها و بازه ی زمانی حذف و اضافه نیمسال دوم تحصیلی سال 99

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
زمان شروع کلاس ها و بازه ی زمانی حذف و اضافه نیمسال دوم تحصیلی سال 99
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 29 بهمن 1399، 11:30 صبح
 

پیرو اطلاعیه های قبلی به اطلاع دانشجویان مقاطع دکتری و ارشد می رساند آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی از 2 اسفندماه 99 می باشد همچنین بازه حذف و اضافه نیمسال دوم ( بازه ترمیم ) 16 اسفند لغایت 18 اسفند می باشد.