خبرهای سایت

اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 00-99 دانشجویان مقطع ارشد و دکتری

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 00-99 دانشجویان مقطع ارشد و دکتری
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 5 بهمن 1399، 12:07 عصر
 

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع ارشد و دکتری می رساند انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 00-99 در تاریخ 11/11/99 لغایت 15/11/99 خواهد بود

خواهشمند است دانشجویانی که تا کنون برای تسویه بدهی در سامانه ( دانشجویان نوبت دوم و همچنین دانشجویان دوره روزانه جهت تسویه دروس جبرانی )، وصول تاییدیه تحصیلی و همچنین

دانشجویان مشمول برای معافیت اقدام ننمودند قبل از انتخاب واحد اقدام نمایند بدیهی در صورت عدم اقدام در خصوص موارد مذکور دانشجویان با محدودیت انتخاب واحد مواجه خواهند شد

.برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 99 مورخ7/11/99 در سامانه اطلاع رسانی بارگذاری خواهد شد

شروع کلاسهای نیمسال دوم از 2 اسفند 99 خواهد بود