خبرهای سایت

اطلاعيه پذيرش دانشجويان برتر در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري بدون آزمون 1401-1400 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعيه پذيرش دانشجويان برتر در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري بدون آزمون 1401-1400 دانشگاه شهيد باهنر کرمان
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 6 دی 1399، 11:54 صبح
 

جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را دریافت و مشاهده نمایید