خبرهای سایت

اطلاعیه ارزشیابی اساتید در نیمسال اول سال تحصیلی 99

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه ارزشیابی اساتید در نیمسال اول سال تحصیلی 99
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 14 دی 1399، 2:02 عصر
 

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می رساند بازه ارزشیابی اساتید از تاریخ 13/10/99 لغایت 10/18 /99 می باشد.

دانشجویان موظفند در بازه اعلام شده به سامانه جامع اموزش مراجعه و ارزشیابی اساتید را انجام دهند همچنین یاداور می شود در صورت عدم انجام ارزشیابی، دانشجویان قادر به انتخاب واحد ترم بعد نبوده و همچنین نمرات نیمسال جاری در سامانه قابل رویت نخواهد بود.