خبرهای سایت

اطلاعیه ویژه ی دانشجویان ورودی 97

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه ویژه ی دانشجویان ورودی 97
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 22 آذر 1399، 11:14 صبح
 

به اطلاع می رساند مدت ارسال پایان نامه برای دفاع در نیمسال اول تحصیلی 1399-13400 حداکثر تا پایان دی ماه می باشد.