خبرهای سایت

مهم** طلاعیه حذف و اضافه**جدید

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
مهم** طلاعیه حذف و اضافه**جدید
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 1 آذر 1399، 10:11 صبح
 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند در صورتی که برای واحدهای خود مشکلی دارید (حذف یا اضافه) حداکثر تا تاریخ 3/9/99 از طریق ایمیل به کارشناسان مربوطه اعلام کنید تا برطرف شود.

کلیه دانشجویانی که رشته کارشناسی آنها مرتبط می باشد  صرفا تا 3 آذر می توانند ریز نمرات خود را جهت تطبیق دروس ( مدیریت مالی ، بازاریابی و حقوق بازرگانی )برای کارشناسان مربوطه از طریق ایمیلارسال نمایند.

کارشناس دوره حضوری خانم قاضی نسب (fa.ghazinasab@ut.ac.ir)

کارشناس دوره مجازی خانم امین پور(ch_aminpour@ut.ac.ir)