خبرهای سایت

فرصت مطالعاتی دوره دکتری دانشگاه تهران ورودی 95 و 96

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
فرصت مطالعاتی دوره دکتری دانشگاه تهران ورودی 95 و 96
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 7 آبان 1399، 3:18 عصر
 

1.آن دسته از دانشجويان ورودي ۹۵ كه در سال گذشته از طريق پرديس‌ها / دانشكده‌ها معرفي شدند و به دليل پاندمي ويروس كرونا موفق به اعزام نگرديدند در صورت داشتن سنوات مجاز تحصيلي مجدداً، در صورت داشتن سنوات مجاز تحصيلي، نسبت به ارسال درخواست خود با تائيد گروه آموزشي دانشكده / ‏واحد و موافقت اداره كل آموزش دانشگاه اقدام نموده و تا قبل از پايان سال جاري و وجود شرايط كشور مقصد از حمايت دانشگاه همانند سال گذشته برخوردار مي‌گردند.

۲. تعيين سهميه‌هاي فرصت مطالعاتي دانشجويان ورودي ۹۶ همانند سال گذشته پرديس‌ها / ‏دانشكده‌ها مي‌باشد

۳- براي دانشجويان فرصت مطالعاتي كه در كشور محل تحقيق حضور دارند، درخواست تمديد حضور در كشور ديگر به صورت موردي پس از دريافت درخواست دانشجو و موافقت دانشگاه مقصد و ذكر دلايل توجيهي و استعلام از آموزش دانشكده / ‏واحد و اداره كل آموزش دانشگاه در صورت وجود سنوات مجاز تحصيلي بدون حمايت مالي قابل انجام مي‌باشد.

۴- با توجه به شرايط پيش آمده در صورت وجود بستر مناسب و محدوديت اعتبارات، اولويت با متقاضياني است كه به امكانات تحقيقاتي بيشتري در خارج از كشور نياز دارند.

مدارك فرصت مطالعاتي به هنگام معرفي دانشجو (قبل از سفر):

۱- درخواست كتبي دانشجو كه به تأييد استاد راهنما و ممهور به مهر دانشكده رسيده باشد.

۲- فرم تكميل شده مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجو (فرم شماره ۱۰۱) تأييد استاد راهنما و مهر دانشكده

۳- پذيرش تحصيلي با سر برگ دانشگاه مقصد با ذكر دقيق تاريخ (ماه و سال) پذيرش در متن نامه فوق

۴- يك قطعه عكس دانشجو

۵- تصوير كارت ملي

۶- تصوير صفحه اول گذرنامه‌‌‌‌‌‌‌

۷- تصوير كارنامه نمره زبان انگليسي از مراجع معتبر با تاريخ اعتبار.( MSRT,TOFEL,TOLIMO,IELTS )

۸‌‌‌‌‌‌‌- تكميل فرم‌هاي ۱۰۲- ۱۰۳

۹- صورتجلسه گروه آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده / گروه

۱۰- صورتجلسه شوراي بين‌الملل پرديس / دانشكده

۱۱- تاييديه تصويب پروپوزال

۱۲- تاييديه آزمون جامع

۱۳- نامه / ‏ايميل رسمي سفارت مبني بر تعيين زمان وقت مصاحبه (جهت صدور نامه حمايت مالي)

۱۴. كارت پايان خدمت براي دانشجوياني كه سربازي گذرانده‌اند

۱۵. نامه معافيت تحصيلي براي دانشجوياني كه مشمول طرح سربازي مي‌باشند

مدارك فرصت مطالعاتي هنگام سفر (جهت صدور حكم مالي)

۱.- ارائه بليت قطعي

۲. نامه محل اسكان در كشور مقصد

۳‌‌. بيمه‌نامه مسافرتي

۴. برنامه كاري دانشجو در دانشگاه / ‏موسسه مقصد (علاوه بر نامه پذيرش اوليه)

۵. ويزا

۶. تعهد محضري

۷. مجوز خروج از كشور براي دانشجوياني كه مشمول طرح سربازي مي‌باشند

مدارك فرصت مطالعاتي بعد از بازگشت از سفر (جهت صدور نامه تسويه) 

۱. -گزارش فرصت به تائيد استاد خارجي در سربرگ دانشگاه مقصد

۲. گزارش فرصت به تائيد استاد داخلي و مهر تحصيلات تكميلي

۳. گزارش هزينه‌هاي انجام شده با تائيد استاد راهنما

۴. بليت رفت و برگشت

۵. كپي صفحات خروج و ورود پاسپورت در فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره)

۶. -كپي صفحات ورود و خروج پاسپورت در كشور مقصد