خبرهای سایت

عدم برگزاری درس تحلیل محیط دکتر پاداش

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم برگزاری درس تحلیل محیط دکتر پاداش
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 3 آبان 1399، 3:58 عصر
 

به اطلاع دانشجویان درس تحلیل محیط دکتر پاداش می رساند کلاس درس فوق روز شنبه مورخ 3/8/99 ساعت 5-3

برگزار نمی گردد.