خبرهای سایت

پرداخت شهریه نیمسال هفتم

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
پرداخت شهریه نیمسال هفتم
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 3 آبان 1399، 11:23 صبح
 

به اطلاع دانشجویانی که مجوز دفاع در نیمسال هفتم را اخذ نموده اند می رساند محاسبه  شهریه ثابت در نیمسال مذکور به صورت روز شمار خواهد بود.