خبرهای سایت

اطلاعيه در خصوص عدم هماهنگي دانشجويان با اساتيد براي برگزاري جلسه ي دفاع قبل از هماهنگي با آموزش و خانم صفاري

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعيه در خصوص عدم هماهنگي دانشجويان با اساتيد براي برگزاري جلسه ي دفاع قبل از هماهنگي با آموزش و خانم صفاري
 

به اطلاع دانشجويان گرامي كه مي بايست از پايان نامه ي خود دفاع كنند مي رساند حتما فرآيند دفاع غير حضوري را مطالعه نمايند و قبل از هماهنگي با آموزش و خانم مهندس صفاري با اساتيد هماهنگ ننمايند. هماهنگ كردن زمان با اساتيد بايد طبق زمانهايي باشد كه خانم صفاري در پاسخ به ايميلي كه دانشجو براي ايشان ارسال ميكند به ايشان اعلام ميكند.

 

اطلاعيه ي فرايند دفاع غيرحضوري از پايان نامه