خبرهای سایت

تمدید بازه ی زمانی حذف و اضافه تا 20 مهر ماه

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تمدید بازه ی زمانی حذف و اضافه تا 20 مهر ماه
 

به اطلاع می رساند بازه ی زمانی حذف و اضافه (ترمیم) تا 20 مهرماه تمدید شد.