خبرهای سایت

بیست و نهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران - انتخاب رساله و پایان نامه برتر

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
بیست و نهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران - انتخاب رساله و پایان نامه برتر
 

دانشجویان محترم خواهشمند است آئین نامه را مطالعه و در صورت دارا بودن شرایط پایان نامه، فرم تکمیل شده و مستندات مربوطه را به واحد پژوهشی سرکار خانم نظری ارائه بفرمایید.

شماره تماس: 61119241

دریافت فایل آیین نامه

دریافت فرم پایان نامه