خبرهای سایت

اطلاعیه عدم برگزاری کلاسهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 7/8 مهرماه 99 اعضای هیات علمی دانشکده ( به علت برگزاری مصاحبه دکتری )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه عدم برگزاری کلاسهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 7/8 مهرماه 99 اعضای هیات علمی دانشکده ( به علت برگزاری مصاحبه دکتری )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 6 مهر 1399، 12:50 عصر
 

به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دوره های حضوری و پردیس البرز می رساند کلاسهای دروس اعضای هیات علمی دانشکده  دوشنبه و سه شنبه 7/8 مهرماه 99 به علت برگزاری مصاحبه دکتری برگزار نمی گردد. فقط کلاسهای اساتید دکتر حسینی( درس روش تحقیق دوره حضوری و البرز )  و دکتر حاجی حسینی( مزیت رقابتی- حضوری  )   و دکتر علایی  ( مدیریت استراتژیک - پردیس البرز )  و دکتر محجوبی ( طراحی و تدوین طرح کسب و کار - پردیس البرز ) و آقای دکتر رضوانی (کارآفرینی در بازار جهانی و تجارت و بازاریابی بین الملل )برگزار می گردد.