خبرهای سایت

تغییر زمان برگزاری کلاس پویایی کارآفرینی سازمانی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تغییر زمان برگزاری کلاس پویایی کارآفرینی سازمانی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 5 مهر 1399، 2:18 عصر
 

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع دکتری گرایش سازمانی می رساند زمان برگزاری کلاس پویایی کارآفرینی سازمانی با آقای دکتر زالی و آقای دکتر فقیه به روز چهارشنبه ساعت 18 الی 20 تغییر یافته است.