خبرهای سایت

اطلاعیه تغییر استاد درس مدیریت در سازمانهای دانش محور یکشنبه ها ساعت 19-17‎

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه تغییر استاد درس مدیریت در سازمانهای دانش محور یکشنبه ها ساعت 19-17‎
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 2 مهر 1399، 4:18 عصر
 

به اطلاع دانشجویان درس مدیریت در سازمانهای دانش محور یکشنبه ها ساعت 19-17  کد 02 می رساند استاد درس فوق تغییر یافته و دکتر عزیزی مدرس درس می باشند.