خبرهای سایت

اطلاعیه تغییر ساعت و روز درس دولت الکترونیک ( دکتر زارعی‎)

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه تغییر ساعت و روز درس دولت الکترونیک ( دکتر زارعی‎)
 

به اطلاع دانشجویان درس دولت الکترونیک ( دکتر زارعی) می رساند درس مذکور شنبه ها ساعت 10-8 برگزار می گردد.