خبرهای سایت

اطلاعیه حذف و اضافه ( ترمیم ) نیمسال اول 99

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه حذف و اضافه ( ترمیم ) نیمسال اول 99
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 29 شهریور 1399، 1:16 عصر
 

به اطلاع دانشجویان می رساند بازه حذف و اضافه ( ترمیم ) از 12/7/99 لغایت 14/7/99 می باشد.