خبرهای سایت

اطلاعیه حذف و اضافه ( ترمیم ) نیمسال اول 99

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه حذف و اضافه ( ترمیم ) نیمسال اول 99
 

به اطلاع دانشجویان می رساند بازه حذف و اضافه ( ترمیم ) از 12/7/99 لغایت 14/7/99 می باشد.