خبرهای سایت

چگونگي بهره برداري از سامانه ي ايلرن و كلاس الكترونيكي و نحوه ي ارتباط با سركار خانم صفاري

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چگونگي بهره برداري از سامانه ي ايلرن و كلاس الكترونيكي و نحوه ي ارتباط با سركار خانم صفاري
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 29 شهریور 1400، 12:57 عصر
 

 به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند راهنماي بهره برداري از سامانه الكترونيكي و كلاس ها به پيوست ارسال شده است.

 چنانچه دانشجويان گرامي پس از مشاهده ي راهنمایی که پیوست شده و همچنین مشاهده ی این قسمت و انجام مراحل آن با اشكال فني مواجه بودند، مشكل خود را از طريق آدرس پست الكترونيكي زير براي خانم مهندس صفاري سرپرست دوره هاي الكترونيكي ارسال نمايند.

saffari.zahra@gmail.com

خواهشمند است مسائل آموزشي در خصوص انتخاب واحد و ساير اين قبيل امور را با كارشناسان محترم آموزش مطرح نماييد.