خبرهای سایت

اطلاعیه تغییر زمان کلاس اقتصاد نهادگرایی

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه تغییر زمان کلاس اقتصاد نهادگرایی
 

به اطلاع دانشجویان دکتری گرایش توسعه ورودی 98 می رساند زمان تشکیل کلاس اقتصاد نهادگرایی به روزهای دوشنبه ساعت 8.30 الی 10.30 تغییر یافته است