خبرهای سایت

تمدید سنوات دانشجویان مقطع دکتری ورودی 93 تا 95

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تمدید سنوات دانشجویان مقطع دکتری ورودی 93 تا 95
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 18 شهریور 1399، 2:30 عصر
 

به اطلاع دانشجویان مقطع دکتری ورودی 93 تا 95 می رساند در صورت عدم دفاع از رساله در نیم‌سال جاری، سنوات تحصیلی شما پایان می یابد.

 

v    جهت ارسال درخواست تمدید سنوات در 

سامانه جامع آموزش/ پیشخوان خدمت/ بررسی مسائل آموزشی دانشجو/ درخواست تمدید سنوات/  درخواست خود را ثبت و حتما گزینه تایید و ارسال را بزنید. پس از ارسال درخواست در سامانه، یک ایمیل به آدرس ssafari@ut.ac.ir  ارسال کنید و تاییدیه وصول درخواست تمدید سنوات را دریافت کنید.

 

v    برای ثبت درخواست در سامانه، بارگذاری فرم تمدید سنوات الزامی است. با توجه به شیوع ویروس کرونا و عدم امکان اخذ امضا دستی از استاد راهنما، تصویر ایمیل تاییدیه استاد راهنما برای تمدید سنوات نیم سال اول 99 را به جای فرم بارگذاری کنید. (به استاد راهنمای خود ایمیل درخواست تمدید سنوات ارسال کنید، و پس از پاسخ ایشان، تصویر ایمیل را بارگذاری کنید)

v    دانشجویان متقاضی نیم سال سیزدهم، حتما باید وضعیت مقاله مستخرج از رساله خود را با مدرک اعلام کنند و استاد راهنما حتما باید با ذکر دلایل و توضیحات، تاریخ تقریبی دفاع را در ایمیل خود مشخص کند.

v      همانگونه که استحضار دارید تاریخ دفاع در نیم سال دوم 98 تا 30/7/99 می باشد. اما دانشجویان مشمول که معافیت آنان تا 31/6/99 اعتبار دارد، باید جهت درخواست معافیت تحصیلی اقدام کنند.