خبرهای سایت

تمدید بازه ی زمانی انتخاب واحد

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تمدید بازه ی زمانی انتخاب واحد
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 12 شهریور 1399، 9:12 عصر
 

به اطلاع می رساند با توجه به تعطيلات تاسوعا و عاشوراي حسيني و اعلام برخي پرديس / دانشكده ها مبني بر تمديد بازه زماني انتخاب واحد ، به منظور مساعدت مهلت انتخاب واحد دانشجويان در كليه مقاطع تا پايان روز دوشنبه مورخ ٩٩/٠٦/١٧ تمديد شد .