خبرهای سایت

ایجاد گروه جدید درس مدیریت استراتژیک (آقای دکتر چیت ساز)

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
ایجاد گروه جدید درس مدیریت استراتژیک (آقای دکتر چیت ساز)
 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند گروه جدید درس مدیریت استراتژیک ( آقای دکتر چیت ساز ) با کد ارائه 10 در سامانه ایجاد شده است.