خبرهای سایت

فرايند دفاع سه فصل رساله دانشجويان مقطع دکتری به صورت غیرحضوری

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
فرايند دفاع سه فصل رساله دانشجويان مقطع دکتری به صورت غیرحضوری
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 15 تیر 1400، 10:11 صبح
 

جهت کسب اطلاع از فرآیند برگزاری فایل پیوست را مشاهده نمایید.