خبرهای سایت

فرايند تصويب عنوان و پروپوزال دانشجويان مقطع دکتری به صورت غیر حضوری -

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
فرايند تصويب عنوان و پروپوزال دانشجويان مقطع دکتری به صورت غیر حضوری -
 

جهت کسب اطلاع از فرآیند برگزاری فایل پیوست را مشاهده نمایید.