خبرهای سایت

فرايند تصويب عنوان و پروپوزال دانشجويان مقطع دکتری به صورت غیر حضوری -

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
فرايند تصويب عنوان و پروپوزال دانشجويان مقطع دکتری به صورت غیر حضوری -
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 10 مهر 1400، 10:05 صبح
 

جهت کسب اطلاع از فرآیند برگزاری فایل پیوست را مشاهده نمایید.