خبرهای سایت

فرايند تصويب عنوان و پروپوزال دانشجويان مقع کارشناسی ارشد به صورت غیر حضوری

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
فرايند تصويب عنوان و پروپوزال دانشجويان مقع کارشناسی ارشد به صورت غیر حضوری
 

جهت کسب اطلاع از فرآیند برگزاری فایل پیوست را مشاهده نمایید