خبرهای سایت

فرايند تصويب عنوان و پروپوزال دانشجويان مقع کارشناسی ارشد به صورت غیر حضوری

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
فرايند تصويب عنوان و پروپوزال دانشجويان مقع کارشناسی ارشد به صورت غیر حضوری
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 10 مهر 1400، 9:43 صبح
 

جهت کسب اطلاع از فرآیند برگزاری فایل پیوست را مشاهده نمایید