خبرهای سایت

فرايند تصويب عنوان و پروپوزال دانشجويان مقع کارشناسی ارشد به صورت غیر حضوری

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
فرايند تصويب عنوان و پروپوزال دانشجويان مقع کارشناسی ارشد به صورت غیر حضوری
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 24 فروردین 1400، 12:00 عصر
 

جهت کسب اطلاع از فرآیند برگزاری فایل پیوست را مشاهده نمایید