خبرهای سایت

ایجاد گروه جدید درس طراحی و تدوین طرح کسب وکار ( دکتر محجوبی )

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
ایجاد گروه جدید درس طراحی و تدوین طرح کسب وکار ( دکتر محجوبی )
by مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني - Wednesday, 12 Shahrivar 1399, 11:32 AM
 

به اطلاع می رساند گروه جدید درس طراحی و تدوین طرح کسب و کار با کد ارائه ۶ ( دکتر محجوبی ) در سامانه جامع ایجاد شده است .