خبرهای سایت

ایجاد گروه جدید درس طراحی و تدوین طرح کسب وکار ( دکتر محجوبی )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
ایجاد گروه جدید درس طراحی و تدوین طرح کسب وکار ( دکتر محجوبی )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 12 شهریور 1399، 11:32 صبح
 

به اطلاع می رساند گروه جدید درس طراحی و تدوین طرح کسب و کار با کد ارائه ۶ ( دکتر محجوبی ) در سامانه جامع ایجاد شده است .