خبرهای سایت

اطلاعیه ویژه گرایش گردشگری (ورودی 98کارشناسی ارشد )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه ویژه گرایش گردشگری (ورودی 98کارشناسی ارشد )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 11 شهریور 1399، 6:17 عصر
 

به اطلاع دانشجویان گرایش گردشگری می رساند استاد درس نظریه های گردشگری کد ارائه 2 از آقای دکتر ابراهیم بای سلامی  به آقای دکتر حسینی نیا  تغییر یافته است.