خبرهای سایت

اطلاعیه ویژه دانشجویان گرایش گردشگری

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه ویژه دانشجویان گرایش گردشگری
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 11 شهریور 1399، 2:38 عصر
 

به اطلاع دانشجویان گرایش گردشگری می رساند استاد درس زنجیره تامین گردشگری از دکتر حسینی نیا به آقای دکتر ابراهیم بای سلامی تغییر یافته است.