خبرهای سایت

اطلاعیه ویژه ورودیهای 96

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه ویژه ورودیهای 96
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 23 تیر 1399، 10:05 صبح
 

به اطلاع آن دسته از  دانشجویان ورودی 96 که مجوز دفاع تا 31/4/99 داشته اند می رساند طبق دستو العمل آموزشی دانشگاه مهلت دفاع آنان تا 30/7/99 تمدید شده است .