خبرهای سایت

نحوه ی برگزاری امتحانات نیمسال دوم تحصیلی 9-98

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
نحوه ی برگزاری امتحانات نیمسال دوم تحصیلی 9-98
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 4 تیر 1399، 3:35 عصر
 

نحوه ی برگزاری امتحانات نیمسال دوم تحصیلی 9-98 در فایل پیوست مشخص شده است، در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر از طریق نماینده ی کلاس با استاد مربوطه در ارتباط باشید.