خبرهای سایت

قابل توجه متقاضیان دریافت تسهیلات بنیاد ملی نخبگان ( نیمسال دوم 98)

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
قابل توجه متقاضیان دریافت تسهیلات بنیاد ملی نخبگان ( نیمسال دوم 98)
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 18 خرداد 1399، 10:08 صبح
 

از متقاضیان دریافت  تسهیلات بنیاد ملی نخبگان درخواست می شود.  فرم‌هاي( اموزش یاری ، اجرایی و علمی و فن یاری ) مربوط به نيمسال دوم سال تحصيلي98  را تکمیل و از ابتداي تيرماه نسبت به بارگذاري فرم های مذکور در سامانه سينا اقدام فرمائيد.