خبرهای سایت

درخواست مجوز حضور دانشجویان در دانشگاه جهت انجام فعالیتهای پژوهشی پایان نامه/رساله

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
درخواست مجوز حضور دانشجویان در دانشگاه جهت انجام فعالیتهای پژوهشی پایان نامه/رساله
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 10 خرداد 1399، 9:57 صبح
 

با عنايت به ابلاغيه ستاد ملي مبارزه با ويروس كرونا و در راستاي سياستهاي دانشگاه به منظور سامانه سپاري امور و استفاده بهينه از خدمات الكترونيك در جهت تسهيل، تسريع امور و عدم مراجعه حضوري دانشجويان، اداره كل خدمات آموزشي دانشگاه با همكاري مركز فناوري اطلاعات و فضاي مجازي، به منظور مساعدت و همكاري با دانشجويان مقطع  کارشناسی ارشد و  دكتري فرآيند مربوط به «درخواست پذيرش حضوري انجام فعاليت‌هاي آموزشي- پژوهشي» در سامانه جامع آموزش دانشگاه تعبيه گرديد تا‌‌‌‌‌‌‌ دانشجويان مقطع کارشناسی ارشد و دكتري كه ضرورت حضور آنان براي انجام فعاليت‌هاي آموزشي - پژوهشي، مورد تأييد پرديس / ‏دانشكده محل تحصيل قرار گرفته است، بتوانند با مراجعه به سامانه جامع آموزش دانشگاه>> پيشخوان خدمت>> درخواست مسائل آموزشي>> و انتخاب درخواست انجام فعاليت‌هاي پژوهشي، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام و پس از پذيرش و تأييد نهايي توسط اداره كل خدمات آموزشي و مركز بهداشت دانشگاه، به فعاليت‌هاي پژوهشي خود به صورت حضوري در دانشگاه ادامه دهند.