خبرهای سایت

شرایط حضور دانشجویان در دانشکده

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شرایط حضور دانشجویان در دانشکده
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 10 خرداد 1399، 9:48 صبح
 

 احتراماً، بر اساس اعلام ستاد ملي مبارزه با بيماري كرونا مبني بر امكان فعاليت و حضور دانشجويان در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور ازتاريخ ۱۳۹۹/۳/۱۷، به استحضار مي‌رساند كليه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي كه نياز به خوابگاه ندارند مي‌توانند با رعايت ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌هاي بهداشتي در پرديس / دانشكده‌هاي مربوط حضور يابند و به فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي خود ادامه دهند.