خبرهای سایت

شرایط حضور دانشجویان در دانشکده

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شرایط حضور دانشجویان در دانشکده
 

 احتراماً، بر اساس اعلام ستاد ملي مبارزه با بيماري كرونا مبني بر امكان فعاليت و حضور دانشجويان در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور ازتاريخ ۱۳۹۹/۳/۱۷، به استحضار مي‌رساند كليه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي كه نياز به خوابگاه ندارند مي‌توانند با رعايت ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌هاي بهداشتي در پرديس / دانشكده‌هاي مربوط حضور يابند و به فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي خود ادامه دهند.