خبرهای سایت

بازه زمانی ارزشیابی اساتید ، حذف اضطراری و امتحانات پایان ترم

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
بازه زمانی ارزشیابی اساتید ، حذف اضطراری و امتحانات پایان ترم
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در پنج‌شنبه، 1 خرداد 1399، 12:47 عصر
 
به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند بازه زمانی ارزشیابی اساتید ، حذف اضطراری و امتحانات پایان ترم به شرح ذیل می باشد:
 
- ارزشیابی اساتید از تاریخ   24/3/99 لغایت 31/3/99
- حذف اضطراری از تاریخ 18/3/99 لغایت 20/3/99
- امتحانات پایان ترم از تاریخ 7/4/99 لغایت 18/4/99