خبرهای سایت

فراخوان پذيرش بدون آزمون استعداد درخشان

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
فراخوان پذيرش بدون آزمون استعداد درخشان
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 27 اردیبهشت 1399، 10:30 صبح
 

جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را مشاهده نمایید