خبرهای سایت

عدم برگزاری کلاس آقای دکتر زعفریان

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم برگزاری کلاس آقای دکتر زعفریان
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 20 اردیبهشت 1399، 9:52 عصر
 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلاس آقای دکتر زعفریان یکشنبه 21 اردیبهشت ماه برگزار نمی شود.