خبرهای سایت

بازه ی زمانی حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
بازه ی زمانی حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 27 اردیبهشت 1399، 9:29 صبح
 

به اطلاع دانشجویان می رساند بازه زمانی حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 طبق تقویم آموزشی دانشگاه تهران از 30/2/99لغایت 1/3/99می باشد. دانشجویان واجد شرایط می توانند فرم پیوست را تکمیل نموده و تا  مورخ 2/3/99 از طریق پست الکترونیکی برای سرکار خانم قاضی نسب ارسال نمایند ( لازم به یادآوری است  شیوه نامه حذف اضطراری در سامانه اطلاع رسانی lms -قسمت آیین نامه ها ورودی 94 به بعد) درج شده است.

پست الکترونیکی سرکار خانم قاضی نسب

fa.ghazinasab@ut.ac.ir