خبرهای سایت

دستورالعمل آموزشی دانشگاه تهران برای نیم سال دوم 98‎

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
دستورالعمل آموزشی دانشگاه تهران برای نیم سال دوم 98‎
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 27 فروردین 1399، 3:00 عصر
 

دانشجویان گرامی
جهت اطلاع از شرایط و فرآیندهای آموزشی نیم سال دوم 98، دستورالعمل آموزشی دانشگاه تهران را مطالعه نموده و بر اساس آن اقدام فرمایید.(فایل پیوست)
اهم موارد به شرح زیر می باشد:
1-    حذف ترم

    دانشجویانی که در سنوات ارفاقی هستند مجاز به حذف ترم نمی باشند.
   برای (حذف ترم با احتساب در سنوات ) ، درخواست خود را به کارشناس مربوطه توسط ایمیل ارسال کنید.
    برای (حذف ترم بدون احتساب در سنوات)، درخواست خود را به همراه دلایل و مستندات به کارشناس مربوطه توسط ایمیل ارسال کنید تا به کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه جهت تصمیم گیری ارسال شود.
2-    حذف درس
    برای حذف درس ، درخواست خود را به کارشناس مربوطه توسط ایمیل ارسال کنید.
3-    تصویب عنوان و پروپوزال پایان نامه/ رساله
    با توجه به اطلاعیه فرآیند تصویب ... که 19 فروردین اطلاع رسانی شده است، اقدام نمایید.
4-    آزمون جامع
    آزمون جامع دانشجویان دکتری بعد از شروع کلاسهای حضوری برگزار می‌شود.
5-    مهلت دفاع
    دانشجویانی که در نیم سال دوم 98 قصد دفاع را دارند، تا 30/7/99 مهلت دارند.
    شایان ذکر است در صورت برگزاری جلسه دفاع به صورت غیرحضوری، امکان برگزاری فقط 2 جلسه همزمان است. بنابراین برگزاری جلسه دفاع خود را برای روزهای پایانی ترم نگذارید.

دانشجویان گرامی

جهت اطلاع از شرایط و فرآیندهای آموزشی نیم سال دوم 98، دستورالعمل آموزشی دانشگاه تهران را مطالعه نموده و بر اساس آن اقدام فرمایید.(فایل پیوست)

اهم موارد به شرح زیر می باشد:

1-      حذف ترم

ü      دانشجویانی که در سنوات ارفاقی هستند مجاز به حذف ترم نمی باشند.

ü      برای (حذف ترم با احتساب در سنوات ) ، درخواست خود را به کارشناس مربوطه توسط ایمیل ارسال کنید.

ü      برای (حذف ترم بدون احتساب در سنوات)، درخواست خود را به همراه دلایل و مستندات به کارشناس مربوطه توسط ایمیل ارسال کنید تا به کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه جهت تصمیم گیری ارسال شود.

2-      حذف درس

ü      برای حذف درس ، درخواست خود را به کارشناس مربوطه توسط ایمیل ارسال کنید.

3-      تصویب عنوان و پروپوزال پایان نامه/ رساله

ü      با توجه به اطلاعیه فرآیند تصویب ... که 19 فروردین اطلاع رسانی شده است، اقدام نمایید.

4-      آزمون جامع

ü      آزمون جامع دانشجویان دکتری بعد از شروع کلاسهای حضوری برگزار می‌شود.

5-      مهلت دفاع

ü      دانشجویانی که در نیم سال دوم 98 قصد دفاع را دارند، تا 30/7/99 مهلت دارند.

ü      شایان ذکر است در صورت برگزاری جلسه دفاع به صورت غیرحضوری، امکان برگزاری فقط 2 جلسه همزمان است. بنابراین برگزاری جلسه دفاع خود را برای روزهای پایانی ترم نگذارید.